policzyć


policzyć
Coś będzie komuś policzone «coś wpłynie korzystnie na czyjąś ocenę»: – Uratowaliśmy nie tylko siebie – powiedział do Edwarda generał Szeptycki. – Uratowaliśmy Europę i mam nadzieję, że będzie nam to policzone. D. Koral, Wydziedziczeni.
Czyjeś dni, godziny są policzone zob. godzina 2.
Móc, można policzyć kogoś, coś na palcach (jednej ręki) zob. palec 5.
Policzyć coś na karb czegoś zob. karb 3.
Policzyć komuś żebra, kości, gnaty zob. kość 8.
(Wszystkie) żebra można komuś policzyć zob. żebro 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • policzyć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}liczyć I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}policzyć II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIa, policzyćczę, policzyćczy, policzyćczony {{/stl 8}}{{stl 7}} uwzględnić coś w rachunku …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • policzyć — dk VIb, policzyćczę, policzyćczysz, policzyćlicz, policzyćczył, policzyćczony 1. «sprawdzić, ile czegoś jest, dodając do siebie poszczególne jednostki; zliczyć, porachować, zsumować coś» Policzyć coś na maszynie, na liczydłach, na palcach.… …   Słownik języka polskiego

  • policzyć się — I {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. liczyć się I {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}policzyć się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIa, policzyć sięczę się, policzyć sięczy się {{/stl 8}}{{stl 7}} rozliczyć się z kimś, uregulować rachunki …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • policzyć [porachować] kości [żebra] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} pobić kogoś dotkliwie; złoić skórę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obiecał, że mu porachuje kości przy najbliższej okazji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • można policzyć na palcach jednej ręki — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś, coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} zwykle z nacechowaniem emocjonalnym: kogoś, czegoś jest bardzo mało, ledwie kilka, kilku (kilkoro) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na palcach jednej ręki mogę policzyć moich przyjaciół. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • palec — 1. Chodzić koło kogoś na palcach «bardzo troskliwie obchodzić się z kimś, opiekować się kimś, dbać o kogoś»: Chodzisz koło niej na palcach, a ona ci tylko pyskuje! Ładne mi wychowanie. Roz bezp 2002. 2. Maczać w czymś palce «brać udział, zwykle… …   Słownik frazeologiczny

  • liczyć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, liczyćczę, liczyćczy, liczyćczony {{/stl 8}}– policzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sumować coś, obliczać, dodając do siebie poszczególne… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kość — 1. pot. Coś rozeszło się, rozlazło się po kościach «coś skończyło się bez przykrych skutków»: Na szczęście sprawa jakoś rozeszła się po kościach i wszystko dobrze się skończyło. Cosm 12/2000. 2. pot. Czuć coś w kościach «odczuwać skutki wysiłku,… …   Słownik frazeologiczny

  • żebro — 1. (Wszystkie) żebra można komuś policzyć, porachować «ktoś jest bardzo chudy»: (...) zwlekali żeglarze ze siebie co tam mieli: koszulę, portczęta, pasek (...) żebra im można było z daleka porachować (...). E. Zegadłowicz, Zmory. 2. posp.… …   Słownik frazeologiczny

  • dobro — n III, Ms. dobrobru (dobrobrze); lm D. dóbr 1. blm «to, co jest oceniane jako pomyślne, pożyteczne, wartościowe; ideał moralny» Poczucie dobra i zła. Wyświadczyć komuś dobro. Czynienie dobra. 2. blm «skłonność do czynienia dobrze; łagodność,… …   Słownik języka polskiego